Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.

Dobrovolník, je tedy člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem bez nároku na odměnu. Dobrovolníky jsou lidé, kteří se rozhodli pomáhat druhým, věnovat jim část svého nadšení, času a energie. Dobrovolníkem se mohou stát lidé různého věku a profesí. V každém větším městě naší zemi se nachází dobrovolnické centrum, jehož náplní je organizace a řízení dobrovolnické služby.

Zákon o sociálních službách umožňuje působení dobrovolníků v sociálních službách dle zákona č.198/2002Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje podmínky a pravidla činnosti dobrovolníků. Dobrovolníci v sociálních službách nenahrazují práci profesionálů.

Chcete se stát dobrovolníkem?

Máte volný čas, chuť pomoci či nabídnout zajímavé činnosti, které chcete věnovat jiným? V našem zařízení se můžete zapojit do společenských akcí, vyplňovat individuální potřeby uživatelů, zapojovat se do aktivizačních programů, trávit s uživateli chvilky při vycházkách v parku, předčítáním knih či denního tisku, být jejich společníkem. Taková podpora napomáhá doplňovat fyzicky i psychicky náročnou práci vlastních zaměstnanců domova.

Přijďte i vy mezi nás!

Možnost registrace:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo
Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo
znojmo@adra.cz
top