Jak požádat o službu

Jak se přihlásit do domova pro seniory?

01

Komu můžeme službu poskytnout?

Domov poskytuje sociální služby osobám s potřebou vysoké míry podpory, které nemohou zůstat v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory dostupných terénních a ambulantních služeb, tj. potřebují a využijí nepřetržitý provoz služby.
02

Co mám udělat pro přijetí do domova?

Zájemce o službu je přijímán do Domova pro seniory Skalice, p. o., na základě vyplněné, vlastnoručně podepsané a doručené žádosti. Žádost můžete doručit poštou, emailem, nebo osobně. Při osobním doručení doporučujeme kontaktovat sociální pracovnice a dohodnout si schůzku. Během osobního jednání lze požádat o prohlídku domova. Dle potřeby Vám bude poskytnuto bezplatné sociální poradenství.

03

Jaké potřebuji dokumenty?

Potřebujete tiskopis žádosti o poskytování sociální služby (odkaz na žádost) a tiskopis lékařského vyjádření (odkaz na žádost). Tiskopis lékařského vyjádření vyplní praktický lékař, pokud jste hospitalizovaní ve zdravotnickém zařízení, tak tiskopis vyplní ošetřující lékař. Nedokáže-li se žadatel podepsat, je nutné, aby tuto skutečnost lékař uvedl v tiskopise lékařského vyjádření. Doporučujeme podat více žádosti do různých domovů, počtem podaných žádostí nejste nijak limitováni.
04

Evidence žadatelů

Po podání žádosti vás bude sociální pracovnice kontaktovat ohledně provedení sociálního šetření. Sociální šetření je prováděno v domácnosti žadatele, popř. ve zdravotnickém nebo jiném zařízení, ve kterém je žadatel umístěn. Poté posoudí tým pracovníků, zda splňujete podmínky umístění. V případě, že bude vaše žádost schválena, avšak kapacita domova bude aktuálně naplněna, zařadíme vaši žádost do evidence žadatelů o sociální službu. O této skutečnosti budete vyrozuměn/a. Poté, co se uvolní místo vhodné pro Vaše umístění, kontaktujeme Vás. Naše kapacita je plně vytížena a místa se uvolňují jedině odchodem jiného klienta. Proto nelze z tohoto důvodu očekávat okamžité a rychlé řešení vaší situace. Je nezbytné počítat s tím, že rozhodující pro přijetí nového klienta je míra potřebné pomoci a podpory v nepříznivé sociální situaci, nikoliv datum podání žádosti.
05

Zamítnutí žádosti

V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, tzn., nebudete splňovat podmínky k umístění do Domova pro seniory Skalice, p. o., budete o této skutečnosti písemně vyrozuměn/a. V tomto případě vám poskytneme informace o možnostech řešení Vaší nepříznivé situace.
06

Upozornění

Není možné podat si žádost „pro jistotu“, nebo „do budoucna“, poskytujeme službu osobám v aktuální nepříznivé sociální situaci.
Příklady nepříznivé sociální situace:
  • Žadatel nezvládá běžné úkony péče o svoji osobu
  • Nedokáže se orientovat ve svém prostředí, ale i mimo něj
  • Nedokáže si zajistit a připravit jídlo, sám se najíst a napít
  • Nedokáže navazovat a udržovat společenské vztahy, kontakty s rodinou a s přáteli
  • Nedokáže jednat s úřady, obstarat si osobní záležitosti, uplatnit svá práva
  • Nedokáže pečovat o své zdraví
  • Péče rodiny, nebo terénní pečovatelské služby již není dostačující
  • Potřebuje dohled a péči 24 hodin denně

1x ročně je prováděna „aktualizace evidence žádostí“, písemně zašleme dotaz, zda máte zájem ponechat žádost v evidenci žádostí, případně jestli nenastala nějaká změna ve zdravotním stavu, v bytových a sociálních podmínkách.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
22. 04. 2024 Žádost o přijetí .pdf 148 kB Stáhnout
22. 04. 2024 Příloha k žádosti vyjádření lékaře .pdf 151 kB Stáhnout
22. 04. 2024 Seznam věcí při nástupu do zařízení .docx 15 kB Stáhnout

V případě dotazů nás kontaktujte

ředitelka
Mgr. Michaela Králová, DiS
top