Stravování

Stravování v Domově

  • Domov zajišťuje pro uživatele celodenní stravování formou snídaně, oběda, večeře, dopolední a odpolední svačiny dle předem zveřejněného jídelního lístku ve vlastním kuchyňském provozu.
  • Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. O dietním stravování rozhoduje u jednotlivých uživatelů lékař. Je na uživateli, zda bude dodržovat dietní režim stanovený lékařem. Za dodržování předepsané kvality a množství stravy odpovídá vrchní kuchařka.
  • Jídla se uživatelům podávají v hlavní jídelně nebo v jídelnách na jednotlivých budovách. V případě snížené pohyblivosti uživatelů nebo v případě nemoci je strava podávána přímo na pokoji.
  • Pokud stravu neodebere uživatel ve stanovenou dobu, má možnost po dohodě s personálem odebrat stravu později při dodržení platných hygienických norem. Odnášet z jídelny na pokoj nádobí Domova není dovoleno. Pokud si chtějí uživatelé svou porci jídla sníst mimo jídelnu, mohou si jídlo přesunout do vlastních nádob.
  • V každé jídelně jsou k dispozici po celý den nápoje. Na pitný režim těch, kteří potřebují pomoc, dohlíží ošetřující personál. K ukládání potravin mohou uživatelé využívat společných ledniček v kuchyňkách. Vlastní potraviny je nutné řádně označit a hlídat dobu spotřeby.
  • V Domově je zřízena stravovací komise, jejímiž členy jsou také zástupci uživatelů. Stravovací komise se ve své činnosti zaměřuje především na vhodnost, kvalitu a skladbu stravy pro uživatele a na úroveň jejich stravování. Komise se schází pravidelně 1x v měsíci. Ve věci stravování se proto uživatelé Domova obracejí především na tuto komisi.

Výdej stravy

Snídaně od 7.30 hodin
Svačina od 10.00 - 10.30 hodin
Oběd od 12.00 hodin
Svačina od 15.00 - 15:30 hodin
Večeře od 17.00 hodin
2. večeře od 18.00 hodin
top