Zdravotní a ošetřovatelská péče

Odborný tým

Na zdravotní a ošetřovatelské péči se podílí odborný tým zdravotnických pracovníků s osvědčením pracovat bez odborného dohledu v nepřetržitém režimu (24 hodin).

Tento tým pracovníků zajišťuje komplexní bio-psycho-sociální péči dle potřeb jednotlivých uživatelů na základě indikace lékařů, ošetřovatelských standardů, individuálních ošetřovatelských plánů a plánů rizik jednotlivých uživatelů. Domov respektuje právo uživatelů při svobodné volbě lékaře a výběru zdravotní pojišťovny. V rámci zkvalitnění služeb nabízí zařízení uživatelům zajištění zdravotní péče prostřednictvím praktické lékařky a psychiatra ordinujícími přímo v Domově. Ordinace je zajištěna v intervalu 1x za 14 dní. Mobilní a částečně imobilní uživatelé jsou do ordinace dovezeni ošetřovatelským personálem, uživatele zcela imobilní navštěvují lékaři přímo na pokojích. Dle potřeb jsou odesíláni uživatelé na vyšetření k dalším specialistům.

Ordinační hodiny lékařů

Praktická lékařka ve středu dopoledne od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Psychiatr ve středu odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod.


V tuto dobu také lékař podává informace rodinným příslušníkům uživatele, osobně nebo telefonicky.

Zařízení má uzavřené smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a Oborovou zdravotní pojišťovnou, na které jsou zasílány měsíčně vykázané výkony zdravotnickým personálem zařízení. Domov má vypracován Protiepidemiologický provozní řád, který byl schválen KHS Brno s účinností od 1.8.2011.

Rehabilitace

Rehabilitace je součástí péče o uživatele. Rehabilitace je indikována praktickým nebo rehabilitačním lékařem, který také probíhající rehabilitaci následně kontroluje. V rámci rehabilitace probíhá – skupinové a individuální cvičení, speciální cvičení pod vedením odborného lektora, cvičení jemné motoriky, cvičení s využitím motomedu pro uživatele s poruchami dolních končetin, nácviky chůze v chodítku, pro celkovou stimulaci organismu je využívána vana s hydromasáží. Snahou je zachování soběstačnosti a  mobility uživatelů.

top